Zapytanie Ofertowe

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo realizując projekt „Zwiększenie kompetencji osobistych rodziców drogą do poprawy jakości życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnych” na podstawie umowy nr ZZO/000154/03/D z dnia 21 listopada 2017 roku zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do przedstawienia oferty cenowej  na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego wymienionego projektu realizowanego w okresie od 2 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

kod CPV 79212000-3

Szczegóły zapytania:

pdf, doc