Zapytanie ofertowe – audyt

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo realizując projekt „Wspieranie procesu rozwoju indywidualnego, grupowego i społecznego osób niepełnosprawnych szansą na niezależne życie.” na podstawie umowy nr ZZO/000143/03/D z dnia 20 kwietnia 2017 roku zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do przedstawienia oferty cenowej  na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego wymienionego projektu realizowanego w okresie od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

Oświadczenie o bezstronności i niezależności