Zajęcia komputerowe

Zajęcia indywidualne są prowadzone w oddzielnej sali komputerowej. Przeznaczone są one dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Ta forma zajęć ma następujące założenia: zapoznanie dzieci z elementami budowy komputera, zapoznanie z obsługą klawiatury komputerowej, zapoznanie z obsługą inteligentnej klawiatury komputerowej, zapoznanie z obsługą myszy komputerowej, prezentacja różnych form pracy z wykorzystaniem komputera, wyrobienie twórczej postawy u dzieci niepełnosprawnych (umiejętność modyfikowania zadania tzw. małe kroczki ),

Wykorzystywane są metody pracy:

  • prelekcja,
  • dyskusja,
  • praktycznego zastosowania,
  • konsultacje dla rodziców,

 

Do pracy z dziećmi służą następujące pomoce:

  • komputer ( klawiatura, mysz ),
  • programy edukacyjne dla dzieci,
  • programy rozrywkowe i relaksacyjne,
  • portale edukacyjne i programy on-line.

 

 

Zajęcia komputerowe ruchowa są prowadzone w ramach projektu „Nasz trud – naszym sukcesem” wykonywanego w terminie od dnia 1 kwietnia 2015r do dnia 31 marca 2017r dofinansowanego ze środków PFRON