Muzykoterapia

Celem muzykoterapii jest umuzykalnianie uczestników poprzez wspieranie ich rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, estetycznego i społecznego. Każdy uczestnik może korzystać z zajęć i cieszyć się nimi na dostosowanym do niego poziomie. Ważne jest uczestnictwo w procesie twórczej aktywności. Nie oceniane są wartości estetyczne działań. Najważniejsze jest to, że uczestnik uczy się korzystać z dorobku kultury i czerpie z tego radość i spokój. Program jest modyfikowany w zależności od możliwości uczestnika, jak również dostosowany do konkretnie zaistniałych sytuacji i zdarzeń. Zajęcia są prowadzone indywidualnie i grupowo. Uczestnicy wielokrotnie prezentowali swoje umiejętności i osiągnięcia wokalne na różnego rodzaju imprezach.

Od 2003r. przy Stowarzyszeniu działa Integracyjny Zespół Felindersi. Integracyjny Zespół Felindersi powstał w 2003 r. Zrzesza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych ( w większości za Szkoły Podstawowej nr.52), gimnazjum oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej. Pierwsze występy zespołu odbywały się podczas imprez organizowanych w Stowarzyszeniu (choinka, święta). Jako grupa dla dużego grona widzów zaistnieliśmy podczas występu pod Zamkiem Lubelskim z okazji „Dnia bez nałogu” (2003r.), następnie w Stowarzyszeniu Osób Niewidomych i Niedowidzących przy ul. Głowackiego podczas „spotkania opłatkowego” ( 10.01.04r. ). Corocznie zapraszani jesteśmy do występu w Domu Kultury LSM przy ul. Wallenroda dla uświetnienia uroczystości z okazji Światowego Dnia Inwalidy (22.04.04r, 26.05.06r, 25.04.07r, 24.04,08r.) jak również na Placu Litewskim z okazji „Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej Umysłowo” (5.05.04r, 24.05.06r, 25.05.08r.) . Dwukrotnie występowaliśmy na Festynie „Rodzina-Felina” ( 6.06.04r, 11.06.05r.). 25.06.05r. zespół wystąpił w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego podczas Festynu „Sprzeciw”, a 2.09.06r. wsparliśmy akcję POLSAT- u „Podziel się posiłkiem” swoim zaangażowaniem i występem. Corocznie bierzemy udział w Festiwalu Piosenki Zaczarowanej za co 25.10.2005 r. i 24.10.07 r. w Warszawie z rąk Pani Anny Dymnej otrzymaliśmy statuetkę „Przyjaciela Zaczarowanego Ptaszka”. Jesteśmy zapraszani (24.08.07r, 11.09.08r.) do występu przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów podczas akcji „Niepełnosprawni Mieszkańcom Lublina”, a także podczas Seminarium: „Terapia z dzieckiem niepełnosprawnym” (18.11.04r.) i „Innowacyjne metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym” (7.10.05r.). Wykonywane przez nas utwory są zarówno wszystkim znane (na topie), turystyczne, jak i pieśni Kościelne. Wielokrotnie jesteśmy zapraszani przez proboszcza Parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej na Felinie do przygotowania oprawy muzycznej i liturgicznej Mszy Św. W 26.11.06r. ks. Bogusław Suszyło opiekun grupy „Siloe” w imieniu grupy zaprosił nasz zespół do przygotowania oprawy muzycznej i liturgicznej Mszy Św. , na której podopieczny Andrzej Nowak (pięćdziesięciolatek) przyjął chrzest, a następnie bierzmowanie. Uświetniamy śpiewem każdą uroczystość odbywającą się w naszej placówce („Spotkanie opłatkowe”, „jajeczko”, X – lecie naszego Stowarzyszenia – 30.05.08r. i temu podobne uroczystości) . Osoby reprezentujące nasz zespół występują zarówno w grupie, jak i indywidualnie. Opiekunami zespołu są: Berta Kasprzak i Marek Kowal.

 

Muzykoterapia jest prowadzona w ramach projektu „Nasz trud – naszym sukcesem” wykonywanego w terminie od dnia 1 kwietnia 2015r do dnia 31 marca 2017r dofinansowanego ze środków PFRON