Indywidualna rehabilitacja ruchowa

Stowarzyszenie przy ulicy Doświadczalnej 46 prowadzi rehabilitację dzieci i młodzieży do 25 roku życia. Uczęszczają na nie dzieci z różnymi schorzeniami, przeważnie zaburzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi. Ćwiczenia mają charakter indywidualny i trwają godzinę, plus ćwiczenia na przyrządach i wyciągi. Fizjoterapeuci dysponują dużym wachlarzem metod kinezyterapeutycznych, są to certyfikowani specjaliści koncepcji:

  • PNF,
  • Vojty,
  • Neuromobilizacji,
  • Osteopatii,
  • Nauczania Kierowanego
  • Terapii Manualnej.

Indywidualna rehabilitacja ruchowa jest prowadzona w ramach projektu „Nasz trud – naszym sukcesem” wykonywanego w terminie od dnia 1 kwietnia 2015r do dnia 31 marca 2017r dofinansowanego ze środków PFRON