Hipoterapia

Hipoterapia jest to ogół metod rehabilitacyjnych stosowanych przy udziale konia. Wspomaga konwencjonalne i neurofizjologiczne metody rehabilitacji ruchowej, a także otwiera szereg możliwości w aspekcie psychopedagogicznym. Jest to stosunkowo młoda metoda, stosowana w Polsce od 20-25 lat, rozwija się w dalszym ciągu czerpiąc z wielu dziedzin medycyny, psychologii, pedagogiki, logopedii i rehabilitacji, a także korzysta z ogromnego dorobku hodowców koni, zootechników i lekarzy weterynarii. W Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie przy ul. Doświadczalnej systematyczne zajęcia z hipoterapii prowadzone są od 7 lat. Ośrodek nasz opiera się na bazie Akademii Rolniczej w Lublinie, jazdy odbywają się na terenie Gospodarstwa Pomocniczego A.R. na Felinie w sąsiedztwie Stowarzyszenia. Przy ładnej pogodzie korzystamy z ujeżdżalni na świeżym powietrzu lub prowadzimy jazdy w terenie, ale istnieje też możliwość korzystania z krytej ujeżdżalni. Dzięki krytej ujeżdżalni hipoterapia może odbywać się przez cały rok niezależnie od warunków atmosferycznych. Obecnie jazdy odbywają się 3 razy w tygodniu w godzinach 13-20, jednocześnie na dwóch koniach. Zajęcia prowadzone są przez grupę doświadczonych hipoterapeutów, wykorzystywane są cztery konie, są to 3 kuce felińskie i 1 hucuł. Z zabiegów korzysta około 30 podopiecznych Stowarzyszenia. Hipoterapia nie jest metodą, która powinna być stosowana w oderwaniu od innych metod rehabilitacji. Jest dla wielu pacjentów fantastyczną odskocznią od codzienności sali rehabilitacyjnej, okazją do kontaktu z przyrodą, ze świeżym powietrzem, a także wspaniałymi zwierzętami, jakimi są konie. Stanowi uzupełnienie kompleksowej rehabilitacji.

 

 

Hipoterapia jest prowadzona w ramach projektu „Nasz trud – naszym sukcesem” wykonywanego w terminie od dnia 1 kwietnia 2015r do dnia 31 marca 2017r dofinansowanego ze środków PFRON