Pracownia Małej Poligrafii

W pracowni Małej Poligrafii pracuje 5 osobowa grupa młodzieży niepełnosprawnej wraz instruktorem, który jest odpowiedzialny za terapię i wykonywaną pracę. Pracownia wyposażona jest w komputery i urządzenia poligraficzne, takie jak: laminarka, bindownica, aparat cyfrowy, skaner i drukarka. Wykonujemy różne prace poligraficzne np. kalendarze, notatniki, wykorzystując te urządzenia. Pracujemy także w programach komputerowych takich jak Microsoft Word i Paint. Piszemy artykuły do gazetki „Doświadczalnik”, prowadzimy Kronikę WTZ. Wykonujemy kartki okolicznościowe stosując różnorodne techniki plastyczne.