WTZ

Od 15 grudnia 2003 r. przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo powstały Warsztaty Terapii Zajęciowej. Dla 30 osób utworzono 6 pracowni:

komputerowo-biurowa,
małej poligrafii,
krawiecka,
ogrodnicza,
uzdolnień twórczych,
gospodarstwo domowe.

WTZ realizują zadania w zakresie rehabilitacji ruchowej, społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju oraz poprawy sprawności, które są niezbędne do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę jej indywidualnych możliwości.

Dnia 1 stycznia 2010 roku powstała nowa pracownia – Pracownia Techniczna

Pracownia Techniczna została przekształcona w Pracownię Technik Artystycznych,

W 2016 roku Pracownia Uzdolnień Twórczych została przekształcona w Pracownię Kreatywności i Poznawania Świata.

 

 

 

 

Podstrony w zakładce WTZ:

Pracownia technik artystycznych

Pracownia gospodarstwa domowego

Pracownia krawiecka

Pracownia ogrodnicza

Pracownia małej poligrafii

Pracownia komputerowo-biurowa