Zapytanie ofertowe nr 4/KS/2018

Zapytanie ofertowe nr 4/KS/2018 przeprowadzone w ramach projektu „Aktywizacja, integracja oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych poprzez utworzenie Klubu Seniora na dzielnicy Felin w mieście Lublin” Oś priorytetowa: 11 włączenie społeczne, działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (nr projektu: RPLU.11.02.00-06-0051/18) Więcej: …

Zapytanie ofertowe nr 3/KS/2018

Zapytanie ofertowe nr 3/KS/2018 przeprowadzone w ramach projektu „Aktywizacja, integracja oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych poprzez utworzenie Klubu Seniora na dzielnicy Felin w mieście Lublin” Oś priorytetowa: 11 włączenie społeczne, działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (nr projektu: RPLU.11.02.00-06-0051/18)   …

Zapytanie ofertowe nr 2/KS/2018

Zapytanie ofertowe nr 2/KS/2018 przeprowadzone w ramach projektu „Aktywizacja, integracja oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych poprzez utworzenie Klubu Seniora na dzielnicy Felin …

Zapytanie ofertowe nr 1/KS/2018

Zapytanie ofertowe nr 1/KS/2018 przeprowadzone w ramach projektu „Aktywizacja, integracja oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych poprzez utworzenie Klubu Seniora na dzielnicy Felin …

SPROSTOWANIE

Zleceniodawca – Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo  w Formularzu Oferty Wykonawcy omyłkowo wpisał datę realizacji zadania pn.: „Zwiększenie kompetencji …

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo realizując projekt „Zwiększenie kompetencji osobistych rodziców drogą do poprawy jakości życia rodzin z dzieckiem …