SPROSTOWANIE

Zleceniodawca – Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo  w Formularzu Oferty Wykonawcy omyłkowo wpisał datę realizacji zadania pn.: „Zwiększenie kompetencji osobistych rodziców drogą do poprawy jakości życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym” tj.  w terminie od 2 października 2017 do 31 grudnia 2017 roku.  Prawidłowy termin  realizacji zadania to od 1 lutego 2018 roku do 31 lipca 2018 roku.

 

Zarząd Stowarzyszenia