SPROSTOWANIE DO ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 26.02.2018r.

SPROSTOWANIE
DO ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 26.02.2018r.

W zawiadomieniu z dnia 26.02.2018r. pojawiła się błędna nazwa oferenta, który został wybrany
do realizacji zamówienia.

Prawidłowa nazwa oferenta to:
„OBSŁUGA INWESTYCJI GRZEGORZ AFTYKA” ul. Gen. A. Fieldorfa 13/7, 20-091 Lublin

Link do dokumentu pdf