ROZEZNANIE RYNKU NR 1/KON/2019

Dotyczy przeprowadzenia konsultacji dietetycznych dla rodziców dzieci do lat 3 w żłobku w ramach projektu „Czas na żłobek – wsparcie dla Rodziców powracających na rynek pracy, mieszkających na terenie Gminy Głusk.” Współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Rynek Pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, prowadzonego przez uRodzinki sp. z o.o. we współpracy z Gminą Głusk w Dominowie oraz Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie.

Załączniki:
Rozeznanie rynku – treść
Zał. 1 Formularz oferty