Protokół z wyboru oferty przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego.

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo realizując projekt „Wspieranie procesu rozwoju osób niepełnosprawnych szansą na niezależne życie.” na podstawie umowy nr ZZO/000177/03/D z dnia 26 lutego 2019 roku zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza protokół z wyboru oferty cenowej  na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego wymienionego projektu realizowanego w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

Sakan dokumentu z wyboru oferty