Protokół z wyboru oferty – audyt zewnetrzny

Protokół z wyboru oferty na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu.

Treść protokołu