Protokół z wyboru ofert na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu.

Protokół z wyboru ofert na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu „Zwiększenie kompetencji osobistych rodziców drogą do poprawy jakości życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnych” na podstawie umowy nr ZZO/000170/03/D z dnia 26 marca 2018 roku zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Treść protokołu.