„Nasz trud – naszym sukcesem”

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo realizuje projekt: „Nasz trud – naszym sukcesem” wykonywany w terminie  od dnia 1 kwietnia 2015r do dnia 31 marca 2017r dofinansowany ze środków PFRON w ramach Zadania:
„Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w rożnych typach placówek”
w Celu programowym: „Zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych”

W ramach projektu oferujemy formy wsparcia: