„Zwiększanie kompetencji osobistych rodziców drogą do poprawy jakości życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym”

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej ruchowo prowadzi zajęcia z zakresu poprawy jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych w ramach projektu:
„Zwiększanie kompetencji osobistych rodziców drogą do poprawy jakości życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym” dofinansowanego ze środków PFRON. Zgłoszenie jest równoważne z uczestnictwem we wszystkich zajęciach wg. zamieszczonego programu:

 

Tematyka zajęć Ilość godzin
Zajęcia grupowe

(5 osobowe)

Zajęcia indywidualne
Terapia Tkanek Miękkich 10 4
Zaopatrzenie ortopedyczne dziecka niepełnosprawnego w zależności od rodzaju dysfunkcji 10 4
Technologie informacyjno-komunikacyjne 10 4
Prawne aspekty funkcjonowania rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym 10 2
Wsparcie społeczne i instytucjonalne dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym 10 2
Zajęcia z psychologiem 10 2
Planowane terminy realizacji szkoleń: od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.
Miejsce prowadzenia szkolenia: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo ul. Doświadczalna 46, 20-236 Lublin

Limit: 25 osób (w tym 15 osób z województwa lubelskiego, 10 osób z województwa warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i łódzkiego)

Dla wszystkich uczestników zapewniamy obiady w przerwie prowadzonych zajęć.
Uczestnicy spoza województwa lubelskiego mogą przyjechać razem ze swoim dzieckiem niepełnosprawnym, któremu w godzinach zajęć szkoleniowych zapewniamy opiekę.
Uczestnicy spoza woj. lubelskiego wraz ze swoimi dziećmi będą mieli dodatkowo zapewnione zakwaterowanie z wyżywieniem oraz transport z miejsca zakwaterowania do ośrodka Stowarzyszenia i z powrotem. Więcej szczegółowych informacji pod numerem telefonu 81 744-53-18.
O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia prosimy wysyłać na maila: doswiadczalna@poczta.fm
W treści maila prosimy umieścić informację o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w proponowanych szkoleniach z zakresu poprawy jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Zwiększanie kompetencji osobistych rodziców drogą do poprawy jakości życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym” dofinansowanego ze środków PFRON; ilość osób przyjeżdzających; imię i nazwisko; tel. kontaktowy; województwo oraz informację „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).”
lub
prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w biurze Stowarzyszenia. Rekrutacja trwa.
Kontakt: tel.: 81 744-53-18