„Wspieranie procesu rozwoju indywidualnego, grupowego i społecznego osób niepełnosprawnych szansą na niezależne życie”

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo realizuje projekt: „Wspieranie procesu rozwoju indywidualnego, grupowego i społecznego osób niepełnosprawnych szansą na niezależne życie” w terminie od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2019 r. dofinansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu nr. 2/2016 pn.:
„Kurs na samodzielność – zwiększanie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”

W ramach projektu oferujemy formy wsparcia: