„Rehabilitacja osób niepełnosprawnych”

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo realizuje zadanie: „Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” w ramach programu: „Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin w latach 2016-2018”

W ramach zadania prowadzone są:
• Indywidualna rehabilitacja ruchowa
PL_LOGO_LMI_białe tlo RGB