„Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie kompetencji osobistych ich rodziców”

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo realizuje projekt: „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie kompetencji osobistych ich rodziców” w terminie od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 10 grudnia 2017 r. dofinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.