Zapytanie ofertowe – audyt

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo realizując projekt „Wspieranie procesu rozwoju indywidualnego, grupowego i społecznego osób niepełnosprawnych szansą na niezależne życie.” na podstawie umowy nr ZZO/000143/03/D z dnia 20 kwietnia 2017 roku zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do przedstawienia oferty cenowej  na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego wymienionego projektu realizowanego w okresie od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

Oświadczenie o bezstronności i niezależności

 

Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo pragnie serdecznie podziękować w imieniu Podopiecznych i ich Rodzin oraz Pracowników Firmie „Kommedia S.C.” za okazaną pomoc.

W poniedziałek 5 lutego 2018r odebraliśmy pięknie oklejonego busa. Firma „Kommedia S.C.” wykonała to całkowicie za darmo. Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo pragnie serdecznie podziękować w imieniu Podopiecznych i ich Rodzin oraz Pracowników za zrozumienie potrzeb i okazaną pomoc oraz wsparcie naszych przedsięwzięć.

DZIĘKUJEMY! 😀

 

„Okaż serce” Dzieci czekają na Twoją pomoc!

Nasze Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo od lat pomaga innym. Nadszedł czas, że dziś sami zmuszeni jesteśmy prosić o pomoc.

Chcemy pomagać więcej i skuteczniej, nawet tym, których nadzieję na samodzielne funkcjonowanie dawno już przekreślono – do tego jednak potrzeba nam wielu dobrych serc!

Nasze plany koncentrują się na budowie Ośrodka Opiekuńczo- Rehabilitacyjnego oraz zakupie wysokospecjalistycznego urządzenia do nauki chodu – lokomatu.

Całkowity koszt zadania to 7.174.632,41zł. Część środków zapewnia PFRON – 1.075.497,27zł oraz dotacja unijna – 2.080.000,00 zł. Sam lokomat to koszt ok. 2 mln zł. Pozostałą część musimy uzbierać sami.

Obecnie nasza organizacja pomaga ponad 150 członkom stowarzyszenia z niepełnosprawnością ruchową, psychiczną lub sprzężoną. Już teraz brakuje miejsca dla uczestników, więc w obecnym stanie nie możemy marzyć o poszerzeniu działalności. Czasem pacjenci muszą przebierać się w łazienkach, bo w szatniach brakuje miejsca. Ilość miejsca na zajęciach rehabilitacyjnych również jest ograniczona. Na chwilę obecną w ośrodku nie ma miejsca na postawienie lokomatu- maszyna mierzy ponad 2 metry. Uważamy, że zakup tego urządzenia wyrówna szanse osób z niepełnosprawnością zamieszkałych w Lublinie i okolicach- szacujemy, że są setki osób, których życie może stać się lepsze dzięki ćwiczeniom na tym sprzęcie. Najbliższe lokomaty znajdują się w Rzeszowie i Warszawie, a biorąc pod uwagę, że Więcej

Życzenia świąteczne

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej życzy Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie.

Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu – wybór wykonawcy.

Zawiadamia się, że w ramach zapytania ofertowego na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu: „Zwiększenie kompetencji osobistych rodziców drogą do poprawy jakości życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym” realizowanego w okresie od 2 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku (znak sprawy: 2/2017) daną usługę przeprowadzi Biuro Doradcze „PROEKON” Sp. z o.o., ul. Chodźki 3/7A, 20-093 Lublin.

Rozdanie nagród i dyplomów XV edycji konkursu plastycznego Sztuka Osób Niepełnosprawnych – etap wojewódzki – „Moja Ojczyzna”

 

         26 września 2017r. uczestniczyliśmy w uroczystej Gali etapu wojewódzkiego XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Sztuka Osób Niepełnosprawnych „Moja Ojczyzna” organizowanego przez PFRON. Uroczystość odbyła się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku. Prowadzona była przez prezenterkę radiową i telewizyjną Ewę Dados,

Tegoroczna edycja nosiła tytuł „Moja Ojczyzna” i dała możliwość pokazania prac w takich kategoriach jak: malarstwo i witraż, rysunek i grafika, rzeźba kameralna i płaskorzeźba oraz tkanina i aplikacja. Uczestnicy z naszego Warsztatu zaprezentowali się w następujących kategoriach : malarstwo, w której nagrodę i III miejsce zajęła Anna Denisow, płaskorzeźba, rzeźba kameralna oraz tkanina i aplikacja. Wszyscy uczestnicy tegorocznego konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy. Imprezę uświetnił występ muzyczny członka zespołu „VOX” Dariusza Tokarzewskiego i koncert z muzyką filmową Orkiestry Szkoły Muzycznej I i II st. Im. T. Szeligowskiego pod batutą Pani Iwony Borcuch.

Zapytanie Ofertowe

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo realizując projekt „Zwiększenie kompetencji osobistych rodziców drogą do poprawy jakości życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnych” na podstawie umowy nr ZZO/000154/03/D z dnia 21 listopada 2017 roku zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do przedstawienia oferty cenowej  na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego wymienionego projektu realizowanego w okresie od 2 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

kod CPV 79212000-3

Szczegóły zapytania:

pdf, doc