ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2019

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo realizując projekt „Wspieranie procesu rozwoju indywidualnego, grupowego i społecznego osób niepełnosprawnych szansą na niezależne życie.” na podstawie umowy nr ZZO/000143/03/D z dnia 20 kwietnia 2017 roku zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

zaprasza do przedstawienia oferty cenowej  na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego wymienionego projektu realizowanego w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku kod CPV 79212000-3.

— Treść zapytania —

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe nr 4/KS/2018

Zapytanie ofertowe nr 4/KS/2018

przeprowadzone w ramach projektu

„Aktywizacja, integracja oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych poprzez utworzenie Klubu Seniora na dzielnicy Felin w mieście Lublin”

Oś priorytetowa: 11 włączenie społeczne, działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

(nr projektu: RPLU.11.02.00-06-0051/18)

Więcej: zapytanie – materiały artystyczne

 

Zapytanie ofertowe nr 3/KS/2018

Zapytanie ofertowe nr 3/KS/2018

przeprowadzone w ramach projektu

„Aktywizacja, integracja oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych poprzez utworzenie Klubu Seniora na dzielnicy Felin w mieście Lublin”

Oś priorytetowa: 11 włączenie społeczne, działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

(nr projektu: RPLU.11.02.00-06-0051/18)

 

 Więcej: zapytanie – materiały artystyczne

Zapytanie ofertowe nr 2/KS/2018

Zapytanie ofertowe nr 2/KS/2018

przeprowadzone w ramach projektu

„Aktywizacja, integracja oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych poprzez utworzenie Klubu Seniora na dzielnicy Felin w mieście Lublin”

Oś priorytetowa: 11 włączenie społeczne, działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

(nr projektu: RPLU.11.02.00-06-0051/18)

Więcej: zapytanie – materiały artystyczne

 

Zapytanie ofertowe nr 1/KS/2018

Zapytanie ofertowe nr 1/KS/2018

przeprowadzone w ramach projektu

„Aktywizacja, integracja oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych poprzez utworzenie Klubu Seniora na dzielnicy Felin w mieście Lublin”

Oś priorytetowa: 11 włączenie społeczne, działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

(nr projektu: RPLU.11.02.00-06-0051/18)

Więcej: zapytanie – materiały artystyczne

„Aktywizacja, integracja oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych poprzez utworzenie Klubu Seniora na dzielnicy Felin w mieście Lublin”

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 25 osób starszych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub znajdujących się w innej trudnej sytuacji życiowej (w tym 15 kobiet i 10 mężczyzn) z dzielnicy Felin w Lublinie.

W ramach projektu przewidujemy:

 1. catering podczas zajęć (przerwy obiadowe i kawowe),
 2. różnorodne zajęcia aktywizacyjno-terapeutyczne, kulturalne i edukacyjne, min.:
 • warsztaty florystyczne, artystyczne, kulinarne,
 • gry planszowe, logiczne, karciane, szachy,
 • kurs tańca,
 • zajęcia wokalno–muzyczne,
 • gimnastyka ogólnorozwojowa,
 • Nordic Walking,
  dietetyka i zdrowy tryb życia
 • wyjścia kulturalne,
 • zajęcia komputerowe,
 • zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem i radcą prawnym.

zajęcia będą odbywały się w weekendy od piątku do niedzieli, w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie na ul. Doświadczalnej 46.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 sierpnia 2018 roku bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia, codziennie od poniedziałku do piątku, od godz. 9 do 18.

Udział w projekcie jest bezpłatny.  Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby!

ZAPYTANIE OFERTOWE – przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego – Sprostowanie

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo realizując projekt „Zwiększenie kompetencji osobistych rodziców drogą do poprawy jakości życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnych” na podstawie umowy nr ZZO/000170/03/D z dnia 26 marca 2018 roku zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

zaprasza do przedstawienia oferty cenowej  na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego wymienionego projektu realizowanego w okresie od 1 luty 2018 roku do 31 lipiec 2018 roku

Treść zapytania

SPROSTOWANIE

Zleceniodawca – Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo  w Formularzu Oferty Wykonawcy omyłkowo wpisał datę realizacji zadania pn.: „Zwiększenie kompetencji osobistych rodziców drogą do poprawy jakości życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym” tj.  w terminie od 2 października 2017 do 31 grudnia 2017 roku.  Prawidłowy termin  realizacji zadania to od 1 lutego 2018 roku do 31 lipca 2018 roku.

 

Zarząd Stowarzyszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo realizując projekt „Zwiększenie kompetencji osobistych rodziców drogą do poprawy jakości życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnych” na podstawie umowy nr ZZO/000170/03/D z dnia 26 marca 2018 roku zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

— Treść zapytania —