Currently browsing

Page 2

Zapytanie ofertowe nr 2/KS/2018

Zapytanie ofertowe nr 2/KS/2018 przeprowadzone w ramach projektu „Aktywizacja, integracja oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych poprzez utworzenie Klubu Seniora na dzielnicy Felin …

Zapytanie ofertowe nr 1/KS/2018

Zapytanie ofertowe nr 1/KS/2018 przeprowadzone w ramach projektu „Aktywizacja, integracja oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych poprzez utworzenie Klubu Seniora na dzielnicy Felin …

SPROSTOWANIE

Zleceniodawca – Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo  w Formularzu Oferty Wykonawcy omyłkowo wpisał datę realizacji zadania pn.: „Zwiększenie kompetencji …

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo realizując projekt „Zwiększenie kompetencji osobistych rodziców drogą do poprawy jakości życia rodzin z dzieckiem …

Zaproszenie

Zapraszamy obecnych i byłych Pracowników, Rodziców i Podopiecznych Stowarzyszenia na bal z okazji 20-lecia istnienia placówki. Przez te lata wiele się wydarzyło, …

Podziękowania!

W dniu 11 lutego 2018r. (niedziela) odbyły się dwa kiermasze, na których zaprezentowaliśmy dorobek artystyczny naszych Podopiecznych. Jeden kiermasz miał miejsce w …