Zapytanie ofertowe nr 2/KS/2018

Zapytanie ofertowe nr 2/KS/2018

przeprowadzone w ramach projektu

„Aktywizacja, integracja oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych poprzez utworzenie Klubu Seniora na dzielnicy Felin w mieście Lublin”

Oś priorytetowa: 11 włączenie społeczne, działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

(nr projektu: RPLU.11.02.00-06-0051/18)

Więcej: zapytanie – materiały artystyczne

 

Zapytanie ofertowe nr 1/KS/2018

Zapytanie ofertowe nr 1/KS/2018

przeprowadzone w ramach projektu

„Aktywizacja, integracja oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych poprzez utworzenie Klubu Seniora na dzielnicy Felin w mieście Lublin”

Oś priorytetowa: 11 włączenie społeczne, działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

(nr projektu: RPLU.11.02.00-06-0051/18)

Więcej: zapytanie – materiały artystyczne

„Aktywizacja, integracja oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych poprzez utworzenie Klubu Seniora na dzielnicy Felin w mieście Lublin”

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 25 osób starszych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub znajdujących się w innej trudnej sytuacji życiowej (w tym 15 kobiet i 10 mężczyzn) z dzielnicy Felin w Lublinie.

W ramach projektu przewidujemy:

 1. catering podczas zajęć (przerwy obiadowe i kawowe),
 2. różnorodne zajęcia aktywizacyjno-terapeutyczne, kulturalne i edukacyjne, min.:
 • warsztaty florystyczne, artystyczne, kulinarne,
 • gry planszowe, logiczne, karciane, szachy,
 • kurs tańca,
 • zajęcia wokalno–muzyczne,
 • gimnastyka ogólnorozwojowa,
 • Nordic Walking,
  dietetyka i zdrowy tryb życia
 • wyjścia kulturalne,
 • zajęcia komputerowe,
 • zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem i radcą prawnym.

zajęcia będą odbywały się w weekendy od piątku do niedzieli, w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie na ul. Doświadczalnej 46.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 sierpnia 2018 roku bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia, codziennie od poniedziałku do piątku, od godz. 9 do 18.

Udział w projekcie jest bezpłatny.  Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby!

ZAPYTANIE OFERTOWE – przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego – Sprostowanie

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo realizując projekt „Zwiększenie kompetencji osobistych rodziców drogą do poprawy jakości życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnych” na podstawie umowy nr ZZO/000170/03/D z dnia 26 marca 2018 roku zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

zaprasza do przedstawienia oferty cenowej  na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego wymienionego projektu realizowanego w okresie od 1 luty 2018 roku do 31 lipiec 2018 roku

Treść zapytania

SPROSTOWANIE

Zleceniodawca – Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo  w Formularzu Oferty Wykonawcy omyłkowo wpisał datę realizacji zadania pn.: „Zwiększenie kompetencji osobistych rodziców drogą do poprawy jakości życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym” tj.  w terminie od 2 października 2017 do 31 grudnia 2017 roku.  Prawidłowy termin  realizacji zadania to od 1 lutego 2018 roku do 31 lipca 2018 roku.

 

Zarząd Stowarzyszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo realizując projekt „Zwiększenie kompetencji osobistych rodziców drogą do poprawy jakości życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnych” na podstawie umowy nr ZZO/000170/03/D z dnia 26 marca 2018 roku zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

— Treść zapytania —

Zaproszenie

Zapraszamy obecnych i byłych Pracowników, Rodziców i Podopiecznych Stowarzyszenia na bal z okazji 20-lecia istnienia placówki.

Przez te lata wiele się wydarzyło, dużo wspólnie przeżyliśmy.
Więc spotkajmy się razem w tym ważnym dla nas wszystkich dniu i powspominajmy!

Podczas balu będzie okazja wsparcia budowy nowego budynku i zakup lokomatu poprzez uczestniczenie w licytacji ciekawych niespodzianek przygotowanych specjalnie na tę okazję.

Koszt 140 zł od osoby.
Zapisy i zapłata do 12 kwietnia 2018r.

 

Zapraszamy!

Podziękowania!

W dniu 11 lutego 2018r. (niedziela) odbyły się dwa kiermasze, na których zaprezentowaliśmy dorobek artystyczny naszych Podopiecznych. Jeden kiermasz miał miejsce w kościele p.w. Wieczerzy Pańskiej w Lublinie (Al. Warszawskie), drugi w kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Tomaszowicach.
Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo pragnie serdecznie podziękować Parafianom w imieniu Podopiecznych i ich rodzin oraz Pracowników za ciepłe i serdeczne przyjęcie, za zrozumienie naszych potrzeb i hojne wsparcie nas na kiermaszach poprzez zakup wyrobów artystycznych oraz za pomoc w pozyskaniu środków na budowę specjalistycznego budynku i zakup lokomatu. DZIĘKUJEMY!