Zarząd

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Prezes : Alina Starek
Wiceprezes : Agnieszka Barszczyk
Skarbnik : Lidia Chruściel

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca : Barbara Kwasiborska
Członek : Teresa Kozińska
Członek :Halina Debajło