Zarząd

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Prezes : Alina Starek
Wiceprezes : Iwona Szyszko
Skarbnik : Joanna Szlachetka

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca : Barbara Krawiec
Członek : Katarzyna Bednarczyk
Członek : Jarosław Ziółkiewicz