„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo realizuje umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”  w terminie od 01 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej  dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami  oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla organizacji realizującej na podstawie umowy z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami”