Protokół z wyboru oferty przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego.

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo realizując projekt „Wspieranie procesu rozwoju osób niepełnosprawnych szansą na niezależne życie.” na podstawie umowy nr ZZO/000177/03/D z dnia 26 lutego 2019 roku zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza protokół z wyboru oferty cenowej  na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego wymienionego projektu realizowanego w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

Sakan dokumentu z wyboru oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2020

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo realizując projekt „Wspieranie procesu rozwoju osób niepełnosprawnych szansą na niezależne życie.” na podstawie umowy nr ZZO/000177/03/D z dnia 26 lutego 2019 roku zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

zaprasza do przedstawienia oferty cenowej  na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego wymienionego projektu realizowanego w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

— Treść zapytania —

Załącznik nr 1

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/KON/2019

Dotyczy przeprowadzenia konsultacji dietetycznych dla rodziców dzieci do lat 3 w żłobku w ramach projektu „Czas na żłobek – wsparcie dla Rodziców powracających na rynek pracy, mieszkających na terenie Gminy Głusk.” Współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Rynek Pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, prowadzonego przez uRodzinki sp. z o.o. we współpracy z Gminą Głusk w Dominowie oraz Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie.

Załączniki:
Rozeznanie rynku – treść
Zał. 1 Formularz oferty

Mazury 2019

W dniach 18-24 sierpnia 2019 r. organizowany jest wyjazd integracyjny na Mazury. Koszty wyjazdu to: opiekun – 1300 zł, podopieczny Stowarzyszenia – 1300 zł. Zainteresowanych prosimy o wpłacanie zaliczki w wysokości 200 zł od osoby do 19.04.2019 r. włącznie w biurze Zarządu.


Wspieranie procesu rozwoju osób niepełnosprawnych szansą na niezależne życie

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo  zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pn.: „Wspieranie procesu rozwoju osób niepełnosprawnych szansą na niezależne życie” realizowanego w ramach konkursu nr 1/2018 „Szansa – Rozwój – Niezależność”, dotyczący kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmujący zadanie 1) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.

Czytaj więciej

Przekaż 1% swojego podatku dochodowego

Każdy podatnik ma możliwość przekazania 1% swojego podatku należnego za poprzedni rok podatkowy, organizacji pożytku publicznego lub darowiznę.

„Tyle jesteś wart ile możesz pomóc drugiemu.”

Przekaż 1% swojego podatku dochodowego!

Wypełniając Zeznanie Podatkowe za rok 2018:
PIT 28, PIT 36, PIT 37.
należy wpisać:
Nazwa OPP- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
Numer KRS – 00000 24 649

 

Nr konta: PKO BP S.A. II O/Lublin  – 84 1020 3150 0000 3802 0030 0434

lub na nr: PEKAO Bank Pekao S.A.  – 96 1240 2496 1111 0010 3943 1113

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2019

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo realizując projekt „Wspieranie procesu rozwoju indywidualnego, grupowego i społecznego osób niepełnosprawnych szansą na niezależne życie.” na podstawie umowy nr ZZO/000143/03/D z dnia 20 kwietnia 2017 roku zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

zaprasza do przedstawienia oferty cenowej  na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego wymienionego projektu realizowanego w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku kod CPV 79212000-3.

— Treść zapytania —

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe nr 4/KS/2018

Zapytanie ofertowe nr 4/KS/2018

przeprowadzone w ramach projektu

„Aktywizacja, integracja oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych poprzez utworzenie Klubu Seniora na dzielnicy Felin w mieście Lublin”

Oś priorytetowa: 11 włączenie społeczne, działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

(nr projektu: RPLU.11.02.00-06-0051/18)

Więcej: zapytanie – materiały artystyczne

 

Zapytanie ofertowe nr 3/KS/2018

Zapytanie ofertowe nr 3/KS/2018

przeprowadzone w ramach projektu

„Aktywizacja, integracja oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych poprzez utworzenie Klubu Seniora na dzielnicy Felin w mieście Lublin”

Oś priorytetowa: 11 włączenie społeczne, działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

(nr projektu: RPLU.11.02.00-06-0051/18)

 

 Więcej: zapytanie – materiały artystyczne