„Aktywizacja, integracja oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych poprzez utworzenie Klubu Seniora na dzielnicy Felin w mieście Lublin”

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 25 osób starszych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub znajdujących się w innej trudnej sytuacji życiowej (w tym 15 kobiet i 10 mężczyzn) z dzielnicy Felin w Lublinie.

W ramach projektu przewidujemy:

 1. catering podczas zajęć (przerwy obiadowe i kawowe),
 2. różnorodne zajęcia aktywizacyjno-terapeutyczne, kulturalne i edukacyjne, min.:
 • warsztaty florystyczne, artystyczne, kulinarne,
 • gry planszowe, logiczne, karciane, szachy,
 • kurs tańca,
 • zajęcia wokalno–muzyczne,
 • gimnastyka ogólnorozwojowa,
 • Nordic Walking,
 • dietetyka i zdrowy tryb życia
 • wyjścia kulturalne,
 • zajęcia komputerowe,
 • zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem i radcą prawnym.

zajęcia będą odbywały się w weekendy od piątku do niedzieli, w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie na ul. Doświadczalnej 46.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 sierpnia 2018 roku bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia, codziennie od poniedziałku do piątku, od godz. 9 do 18.

Udział w projekcie jest bezpłatny.  Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby!