Świetlica Integracyjna „Razem”

„Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Lublin zgodnie z umową nr MOPR.S-POW-WD.4101.35.1.2021 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie w Lublinie w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 roku do dnia 31 marca 2026 roku placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Lublin w formie opiekuńczej o nazwie Świetlica Integracyjna „Razem” zawartą w dniu 14 maja 2021 roku.”