Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie w okresie od dnia 01.05.2022 do dnia 20.12.2022 r realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który współfinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego i budżetu miasta Lublin.

Kwota przekazana na realizację zadania 244.180,00 zł.