Projekt PFRON

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo realizuje projekt pn.:

„Wzrost samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnością poprzez ciągłą, wielospecjalistyczną działalność terapeutyczno-rehabilitacyjną”

w terminie od 1 kwietnia 2022 rou do 31 marca 2025 roku dofinansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu 1/2021 „Sięgamy po sukces” Kierunek pomocy 2 zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.