Przekaż 1% swojego podatku dochodowego

Każdy podatnik ma możliwość przekazania 1% swojego podatku należnego za poprzedni rok podatkowy, organizacji pożytku publicznego lub darowiznę.

„Tyle jesteś wart ile możesz pomóc drugiemu.”

Przekaż 1% swojego podatku dochodowego!

Wypełniając Zeznanie Podatkowe za rok 2020:
PIT 28, PIT 36, PIT 37.
należy wpisać:
Nazwa OPP- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
Numer KRS – 00000 24 649

Nr konta: PKO BP S.A. II O/Lublin  – 84 1020 3150 0000 3802 0030 0434

lub na nr: PEKAO Bank Pekao S.A.  – 96 1240 2496 1111 0010 3943 1113

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2021

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo realizując projekt „Wspieranie procesu rozwoju osób niepełnosprawnych szansą na niezależne życie.” na podstawie umowy nr ZZO/000177/03/D z dnia 26 lutego 2019 roku zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

zaprasza do przedstawienia oferty cenowej  na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego wymienionego projektu realizowanego w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.

— Treść zapytania —

Załącznik nr 1